KOORDYNATOR PROGRAMU NAUKOWEGO

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER GŁÓWNY
PARTNERPATRONAT MEDIALNY

INFARMA

ORGANIZATOREleven Agency Anna Wacławek
ul. I. Gandhi 35/255
02-776 Warszawa
tel. 577 211 011
e-mail: kontakt@11a.com.pl
www.11a.com.pl

Kontakt
Grażyna Kazimierska
tel. 797 350 311
e-mail: grazyna.kazimierska@11a.com.pl